fbpx

Indie­mängude festivali Mängutis raames toimus möödunud nädalavahetusel Tartus Eesti esimene uudismängude game jam „Gamify Ukraine“, kus punt vabatahtlikke programmeerijaid, disainereid ja mänguentusiaste seadsid endale ülesandeks vähem kui 24 tunniga Ukraina kriis mängustada. 

Intensiivse ööpäevase ürituse eesmärgiks oli mängustada kolm võimalikku lahendit Ukraina kriisile (poliitika, sanktsioonid ning sõda) ja luua igaühe kohta simulatsioon, mis läbi interaktiivse sõna ilmestaks, kuidas see reaalses elus välja võiks mängida. Lisaülesandena pidid mängud leidma kodu eraldi veebilehel, kus nad oleksid esitatud kui üks terviklik interaktiivne uudislugu.

8 osalise vahel sai tööjaotus järgmine. Ott Pilipenko ja Mairi Mölder said loosi tahtel ülesandeks mängustada poliitika, Siim Raidma ja Indrek Klanberg sanktsioonid ning Magnus Vulp ja Almondi Esco sõda. Veebikeskkonna loomisel ulatas remote office’ist abistava käe Villu Roogna ja ideede genereerimisel laenas oma aju ka Ülo Vihma.

photo 1

Hetkest, mil rollid said jaotatud ja Ukraina tausta kohta briifing tehtud, asusid tiimid käsikirja ja gameplay kallale. Väga piiratud aja tõttu polnud võimalust kellelgi pliiatsit imeda ja juba tunni aja pärast arutati ühiselt valminud mõtteid. Niipea kui ajurünnak läbi sai, läks mängustamine lahti.

Mairi ja Ott mängustasid oma ülesande läbi kõhu ja püstitasid poliitika simulatsiooni mõttele “kelle toitu sööd, selle pilli jägi tantsid”. Nende mängus kehastab mängija Ukraina diplomaati, kes olenevalt oma vestluskaaslase meelsusest (Lääs või Ida) peab hoolikalt valima oma menüüd. Lõpptulemus annab mängijale võimaluse avastada nii oma meelsus, kui ka märgata, kuidas õige info “ettesöötmine” sinu toidulauda rikastab.

Siim ja Indrek peitsid sanktsioonid oma 3D point and click hargneva loo sisse, kus mängija kehastab maffiale võlgu olevat vene ärimeest, kes sanktsioonide tõttu Saksamaal suurtesse pahandustesse satub. Läbi lihtsa ärimehe tegelaskuju näitab mäng, milliste tegude ja tagajärgedeni võivad sanktsioonid viia rohujuure tasandil.

sein
Tartu Ülikooli matemaatikud-informaatikud teavad midagi, mida meie ei tea

Magnus Vulbi ja Almondi Esco klikipõhises sõjasimulatsioonis leiab mängija end lahingus „Ukraina eest“. Mängijale antakse võimalus valida pool (Lääs või Ida), misjärel peab ta Ukraina pinnal põgenevate tsiviilisikute vahel hävitama oma vaenlase. Kuna sõjas on kaotus ja võit alati küsitav väärtus, spekuleerib ka antud mäng teemal, kes oleksid Ukraina sõjas lõpuks võitjad ja kes kaotajad.

Pärast umbes 22 tunnist jämmimist, magamatust ja mürgiseid energiajooke võis Eesti esimese uudismängude jämmi lugeda edukalt lõppenuks. Püstitatud eesmärgid said täidetud ja kõik kolm simulatsiooni jõudsid üles lehele  www.imepilt.com/gamifyukraine, kus mängijad saavad lisaks simulatsioonide mängmisele ise ka valida, milline lahend oleks nende meelest kõige mõjusam Ukraina kriisi lõpetamiseks.

OSALISTE KOMMENTAARID:

Mairi Mölder

Korraks oli väike värin sees küll, et vot kus teema, aga tegelikult oli väga põnev ja kasulik midagi nii aktuaalset algmaterjalina kasutada. Teema on ju väga mitmekihiline, seepärast tuli kindlasti kasuks mitme tiimiga laskuda nende erinevatesse kihtidesse. Mäng annab tohutult suure võimaluse reaalselt osa saada meile kuhjatavast informatsioonist. Kindlasti on väga tähtis sel teel edasi liikuda, tulevik on võimas. Inimestele tuleb lihtsalt rohkem anda võimalusi olla aktiivne meid ümbritevas infopilves. Uuendused on head, algul on uus võibolla lihtsalt liiga uus.Politics

Siim Raidma

Poliitilised kriisid on huvitav teema eriti selle taustal käiva meediasõja tõttu. Kuna sa asud paratamatult ühe poole propagandaruumis, siis on tõeliselt neutraalse teose loomine pea võimatu, kuid kui see õnnestub, võib tulemus aidata kummagi poole asjaosalistel situatsiooni kaugemalt näha. Uudismängud on kindlasti põnev ja perspektiivikas teema, kui neid piisavalt sisukalt, erapooletult ja provotseerivalt teha. Pean tõdema, et mänguloojana eelistaksin valmistada inimese loomust ajatumalt käsitlevaid mänge. Võimalik, et see on ka põhjus antud žanri vähese leviku taga.

Indrek Klanberg

Üldiselt jäin ma üritusega väga rahule, fiiling oli  pärastpoole mega. Mis puutub teemasse ja alamteemadesse, siis tegelikult on hea, kui need on võimalik täpselt ette teada. Oleks hea, kui mingid kontseptsioonid ja mõtted juba olemas, sest mängu enda tegemisele kulub palju aega ja sa tahad, et sul oleks seda aega võimalikult palju. Hetkel toimis minu jaoks Ukraina teema ette teadmine piisavalt hästi. Tõenäoliselt järgmise jami tahaks ma vahelduse mõttes teha mitte uudismängu oma. Mis puutub uudismängude tulevikku, siis see on üpris lahtine hetkel ja ma ei oska seda ette ennustada.

Sanctions

Ott Pilipenko

Mulle on olnud südameasjaks mahult raskekaalumängude taandamine palju isiklikumatele ja spontaansematele. Selline äkkmängutegemine ei võimaldagi midagi muud kui kiiresti läbitavat, säästlikku ja mängijast endast lugupidavat. Hea ülesandepüstituse korral ka ausat, isiklikku vaadet teemale. Teema oli midagi, millest peakski rohkemate inimeste vahel mõtteid vahetama, et meedia tekitatud hirmust vabaneda. Konkreetsemalt ühise väljaande kokkupanemine oli ka väga loogiline. Mängud suhtlevad omavahel, neid järjest ette võttes ei pea end ümber lülitama. Kasvatavad samat kehandit.

Magnus Vulp

Kõigepealt võiks jam toimuda jahedamates ilmastikutingimustes. Mida külmem on väljas, seda enam tahan ma oma arvuti taga olla. Teema on aga tõesti oluline, mis seob ja mis on uudne ja haaratav. Newsgames on hea, aga ka sotsiaalmängud, kunsti / isiku /autori ja teadus-­ või õppemängud, mis paneksid inimest aru saama, interakteeruma ja õppima, probleemi nägema, kommenteerima olukorda. Üritusel oleks võinud osaleda enam inimesi ja enam eri valdkondadest. Ka neid, kes ei oska üldse progeda või ennast visuaalselt väljendada, aga kellel südamelähedane uudsus ja avatud mõtlemine.War

Almondi Esco

Olles ajakirjanik, kes hakkas tegema mänge, oli minu jaoks suur inspiratsioon näha, kuidas mängutegijad võtsid teha ajakirjandust. Viis, kuidas nemad püstitatud probleemile lähenesid, avardas mu maailma oluliselt ja lennutas mind täiesti uutesse galaktikatesse. Kuigi tavatingimustel varuksin ma reaalse probleemi mängumootorisse peitmiseks oluliselt rohkem aega, on kõnekas fakt, et Gamify Ukraine valmis sama kiiresti kui põhjalikum arvamusartikkel. See näitab, et interkatiivne sõna on juba täna täiesti konkureeriv relv meedia arsenalis.

Eesti esimene uudismängude game jam „Gamify Ukraine“ toimus 23. – 24. mail level1.ee korraldatud indie­mängude festivali Mängutis raames ja selle viisid läbi rahvusvahelise kogemusega uudismänge tootva brändi Imepilt asutajad Almondi Esco ja Magnus Vulp ning küberpunkarist indie­leidur Ott Pilipenko.