fbpx

2009. aastal ilmavalgust näinud avatud maailmaga liivakasti tüüpi indie-mäng Minecraft lubab mängijal sisuliselt ehitada mida iganes ta soovib, kasutades selleks „plokke”, mida saab asetada ning purustada isegenereeruvas 3D maailmas. Kesist graafikat ja lihtsakoelist mängitavust arvesse võttes saavutas Minecraft 2011. aastaks ettenägematu kuulsuse ja tänaseks on müüdud üle 54 miljoni eksemplari. Mängu võimalusi piirab ainult fantaasia. Ellujäämist, loomingulisust ja seiklemist kujutavate modifikatsioonide vaba eksperimenteerimine on huvi pakkunud ka videomängumaailmast väljapoole jäävatele inimestele; palju räägitakse ning praktiseeritakse Minecrafti võimaluste kasutamist hariduses ja ka arhitektuuris.

MC.Architect1

Minecraftil on suur hariduslik mõju just eelkõige lastele, kes moodustavad kõige suurema hulga mängijatest. Uurides mõne algkooli ja põhikooli õpilase, kes veedavad suuremal või siis vähesemal määral aega Minecrafti maailmas, arvamust selle kohta, kuidas on mäng neile haridusalaselt mõjunud (tegemist ei ole uuringuga; vastuseid saab tõlgendada vaid subjektiivselt), siis populaarseimaks faktoriks pidasid lapsed iga videomänguga paratamatult kaasnevat tegurit – inglise keele kirjalikku ja suulist arengut, kuid ka craftingu läbi põhilise matemaatika tundma õppimist. Meie maailma ja ühiskonna hariduslik osa aga pole kunagi baseerunud vaid reaalainetele ning üht näiliselt märkamatuks jäävat oskust, milleks on sotsiaalsus, omandas iga laps kes Minecraftiga oli kokku puutunud. Erilaadsed serveri tüübid suudavad kokku tuua erinevate taustade ja iseloomudega inimesi, kes koos ehitades ja mängumaailma uurides suhtlevad üksteisega rohkem ja arendavad tihedamat meeskonnatööd kui enamik multiplayer mängudes.

Crafting2
Crafting

Kuna mängudesse suhtutakse paraku üldiselt kui ainult meelelahutusse, siis kahjuks võib juhtuda, et hariduslik osa jääb märkamatuks, enne kui pole sellele otsest viidet suunatud. Inglismaal Barnsley ühes õppeasutuses kasutatakse Minecrafti inglise keele tundides. Mängude läbi on lapsele praktilisem informatsiooni tutvustada ning selle põhjal ongi loodud Barnsley koolis süsteem, kus õpilased pärast Minecrafti mängimist saavad ülesandeks kirjeldada oma läbielamisi, mõtteid ning saadud kogemusi mängust, intrigeerides nõnda arvutis kirjutamist, kuna maailm muutub aina kiiremini uut tehnoloogiat järgivaks, seega on paratamatult globaalsele Internetile baseeruvas maailmas kasulik osata tehnoloogiaga seonduvaid teadmisi ja oskuseid.

Minecraft3

Kooliharidusele on ka varasemalt suuremat tähelepanu pööratud läbi Minecraftis asuvate võimaluste. Üheks suurimaks näiteks saab tuua 2011. aastal loodud MinecraftEdu ja Project 1845, mille eesmärkideks on arendada haridussüsteemi. Gamepedia väitel võib näiteks „Minecrafti õppimine olla kiirem kui tavapärased haridusmeetodid, kuna lapsed on tihti rohkem motiveeritud, saavad rohkem harjutada ning tunnevad, et see, mida nad õpivad, on kasulik.” Läbi MinecraftEdu on hakatud ehitama mudeleid ajaloolistest ehitistest, mis aitavad kooliõpilastel ajaloolisi sündmusi ja olustikke näha teisest ning palju meeldejäävamast vaatenurgast. Minecrafti on võimalik kasutada õppeklassides siiski mitmel viisil, alustades lihtsamatest arvutustest ning lõpetades inseneritasemel voolusüsteemidega. Üheks olulisemaks muutuseks arenguvaldkonnas pean seda, et laps saab reaalajas visuaalset tagasisidet oma tegevusest. Kui paljud meist poleks füüsikatunnis tahvlile kritseldatud jooniseid vaadates peast kinni hoidnud, sest abstraktset kritseldust on raske reaalelulises keskkonnas mõista.

078_MG_5872

Alati ei saa aga kritiseerida koolisüsteemi ühepoolselt. Harjumuslikult lähevad õpilased ise vanu radu pidi ning ei proovi muuta süsteeme, mis on paraku aegumas või juba aegunud. 2013. aastal toimunud STEMx Education Conference’s ütles üks kolmanda klassi õppejõud, et just õpilased olid need kes talle Minecrafti tutvustasid: „Ma avastasin kui hästi mäng aitab lastel ühendada tehnoloogiat STEM (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika) õppekavasse. See on väga sarnane virtuaalsele Legodega ehitamisele.” Nüüdseks kasutatakse nendes klassiruumides Minecrafti geoloogiliste, bioloogiliste, matemaatiliste ja inseneriteaduse teadmiste omandamisel. Samuti lisab õppejõud, et õpilased muutuvad kirglikuks, kui kirjutavad mängust, mida armastavad ning leiab et Minecraft arendab samuti lastes probleemide lahendamist ning suurendab loomingulisust. Aina rohkem õpetajaid avastab uusi võimalike vahendeid virtuaalmaailmas õppeedukuse parandamiseks. Ning mitte ainult õpetajad. Näiteks on ka Google Quantum A.I. Lab tiim loonud partnerluse MinecraftEdu’ga, luues qCrafti modifikatsiooni, mis võimaldab õpilastel populaarses liivakasti mängus isegi kvantmehaanikat eksperimenteerida.

qCraft5
Kvantportaal

Minecrafti põhiline mehaanika on siiski ehitamine. Seega pole üllatuseks, et mäng on liikunud mängumaailma piiridest ka arhitektuurimaailma. 2012. aastal alustas Minecrafti loonud mängustuudio Mojang koostööd UN-Habitatiga, et anda erinevate riikide kodanikele võimalus ise mängu abiga kujundada ja välja pakkuda ideid, kuidas oma elukeskkonda parandada. Antud projektiga plaanitakse 2016. aastaks uuendada kuni 300 avalikku elukeskkonda. Samuti valmistas selle aasta aprillis GST (Danish Geodata Agency) Minecraftis terve Taani riigi 1:1 mudeli, võttes arvesse neile teadaolevat geoinfot. Arhitektid on ka varasemalt tundnud huvi Minecrafti võimaluste kohta. Alles hiljuti korraldas Rootsi arhitektuurifirma HSB Stockholm ideekonkursi, millega tahtis saada teada, millised võiksid välja näha majad Stockholmis aastal 2023.

MC6x
Minecraftis disainitud Peruu linna Lima mänguväljak.

05. – 19. oktoobril leiab aset Eesti esimene Minecrafti arhitektuurivõistlus, mida korraldab Level1 koostöös arhitektuurifirmaga Arhitekt Must. Võistluse teemaks on „Eramaja” ning selle eesmärgiks on uurida arhitektuuri kasutamist virtuaalmaailmas, kus reaalse elu piirangud puuduvad. Osalejatele määratakse ehitamiseks küll kindlad piirkonnad, kuid põnevaks teeb asja juhuslikult genereeritud maastik; osaleja võib nii sattuda mererannale kui ka hoopis mäe tippu ning peab sealse maastiku eeliseid võimalikult hästi ära kasutama. Võistluse peasponsoriteks on LEGO® ja Klotsipood.ee. Kutsun kõiki Minecrafti huvilisi julgelt osalema.

fb post image

Julgen pakkuda, et Minecrafti looja ning Rootsi programmeerija Markus “Notch” Persson ei osanud 2009. aastal mängu laiaulatuslikku kasutusala ja globaalset edu esialgu ette näha. Minecraft on kujunenud omaette eeskujuks kõikidele indie-mängudele ning nüüdseks ka suurkorporatsioonide mängudele, kes sooviksid murda videomängude külge kleebitud piiritletud ja väärat arvamust, et mängud külvavad mängijatesse vaid halba ega ole kunagi suutelised olema õpetlikud. Minecraft üksinda juba tõestab vastupidist.

Allikad: MinecraftEduProject 1845Learning StartsGoogle Quantum A.I. LabBlock By Block