fbpx

Eestisse on jõudnud sotsiaalmeedias leviv mäng „Jookse või sure“, milles on eesmärgiks liikuva auto eest võimalikult napilt mööda joosta.

Tegu on mänguga, milles osaleja jookseb liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee ning esitab teo tõestuseks mobiiliga filmitud video. Veebikonstaabel Jana Frolova kutsub lapsevanemaid üles tähelepanelikkusele ning palub silma peal hoida sellel, mida noored internetis teevad. Kui eelkõige on „Jookse ja sure“ levikut täheldatud venekeelsete noorte seas, võiksid ka eestikeelsete perede vanemad sellest teadlikud olla. Frolova leiab, et sageli ei suuda lapsed hoomata oma tegude potentsiaalseid tagajärgi ja seega peaksid vanemad lastele seletama, miks on tegu ohtliku mänguga.

Väljaande Sputnik väitel ei ole„Jookse või sure“ ainus teadaolev omataoline mäng. Lisaks sellele levivavt Facebookis mäng „Sinivaalad“, mis eeldab osalejalt reaalajas ülesannete täitmist. Esimese ülesande saamiseks on vajalik liituda sotsiaalvõrgustikus niinimetatud „surmagrupiga“. Mäng kestab viiskümmend päeva ning lõppeb reeglite kohaselt osaleja enesetapuga. Bulgaarias on aga leitud, et „Sinivaalade“ näol on eelkõige tegu valeinformatsioonil põhineva fenomeniga ning teateid sadade noorte enesetappudest statistika ei kinnita. Pigem on tegu teemaga, millel on tabloidide kaudu lihtne levida.

„Surmagruppide“ näol ei ole tegemist siiski tundmatu nähtusega ja mitmed koolid koos lapsevanematega plaanivad tulevikus alustada ka teemakohase teavitava ennetustööga. Kuna sotsiaalmeedia on aga aja jooksul saanud üha nooremate laste igapäevaelu lahutamatuks osaks, soovitame vanematel huvi tunda, milline on see sisu, mis interneti vahendusel nende lasteni jõuab.

Allikad: Jana FrolovaSputnik, BalkanInsight