fbpx

Ühispöördumine Eesti e-spordi kaitseks

Aastate jooksul on kümneid kui mitte sadu inimesi panustanud Eesti e-spordi arengusse. Tehes seda tihti õhinapõhiselt, on tekkinud valdkonna vastu sügav kiindumus. Seetõttu ei saa me leppida, kuidas loodud väärtused ja saavutatud arengutase heidetakse kõrvale.

Meie, valdkonnas aastaid tegutsenud inimesed, ei ole nõus MTÜ Eesti Arvutispordi Liidu loodud praktikate, kommunikatsiooni ning käitumisega. Sealhulgas heidame neile ette:

  • Liitu luues ei kaasatud teisi kogukonna liidreid, juhatus koosneb väikesest huvirühmast ning esindab nende kitsaid huve.
  • Loodud liidu põhikiri on vastuolus teiste valdkonnas tegutsevate inimeste ja organisatsioonidega.
  • Avalik kommunikatsioon esitles liitu kui ainuliidreid ja parimaid eksperte, jättes kõrvale kõik teised kogukonnad ning nende esindajad.
  • Korduvalt edasi lükatud Counter-Strike: Global Offensive “Eesti Meistrivõistluste” korraldamisel ei ole kuulatud kogukonna soove ning arvestatud nende vajadustega, samuti on kommunikatsioon puudulik.
  • MTÜ endise presidendi väljaheitmine ning sellega kaasnev kommunikatsioon on kaheldava väärtusega ning näitab, et organisatsiooni siseasjad ei ole korras.
  • Senine MTÜ tegevus on silmnähtavalt suunatud ühe juhatuse liikme ärihuvide edendamisele, millesse üritatakse kaasata, rõhudes headele kavatsustele, kõiki Eesti e-spordi valdkonnas tegutsevaid inimesi.

Leiame, et loodud MTÜ Eesti Arvutispordi Liit ei sobi esindama Eesti e-spordi kogukonda ei kohalikes ega ka rahvusvahelistes suhetes. Näiliselt headest kavatsustest hoolimata on liidu senine tegevus pisendanud valdkonnas aastaid tegutsenud inimeste saavutusi, lõhestanud kogukonda ning toonud kaasa praktikaid, millel ei ole kohta jätkusuutlikus Eesti e-spordi arengus.

MTÜ Eesti Arvutispordi Liit peab lõpetama nii Eestis kui rahvusvaheliselt enda kui kogukonna juhina esitlemise ning eemaldama enda põhikirjast statuudi “EASL-il on kübersporditegevuse juhtimise ainupädevus Eesti Vabariigi territooriumil”. Lisaks soovivad Eesti e-spordi kogukonna liikmed, et MTÜ Eesti Arvutispordi Liit lõpetaks praegusel kujul erinevate mängude Eesti Meistrivõistluste korraldamise, sest liidu korraldustase ei vasta harjumuspärasele praktikale ja kahjustab seeläbi Eesti e-spordi mainet.

Kuivõrd ellu kutsutud organisatsiooni ideoloogiline eesmärk on siiski õilas, kutsuvad kõik allakirjutanud endid ja teisi Eesti e-spordi kogukondi üles võrdsetel alustel dialoogile.

Allakirjutanud:

Andri Allas – Level1.ee asutaja, MängudeÖÖ korraldaja, Postimees Grupi e-spordi suunajuht
Monika Karolin – Dota 2 turniiride korraldaja
Valdo Müllär – INTERLAN üritusteseeria korraldaja ja CS:GO kommentaator
Siim Saar – CS:GO observer, editor, videoülekannete tehnik ning Levadia multimeediajuht
Marilyn Kriisa – PlayFairi asutaja, csgo.ee haldaja ja endise TTÜ e-Spordi korraldaja
Raiko Puust – Hobbygamer OÜ juhatuse liige, Videogamers.eu peatoimetaja, rahvusvaheline meelelahutusajakirjanik, EFGL peakorraldaja ja e-sportlane, MTÜ Eesti E-Spordi Liit asutajaliige
Pearu Vaalma – PlayFairi asutaja, CTO. Võrguadmin paljudel Eesti lanpartydel aastast 2013.
Sten-Jaago Vesso – Elukutseline e-spordi spetsialist, mängudisainer.
Hannes Jürgen Stalde – Levadia e-spordi osakonnajuht
Tõnis Lind – PlayFairi asutaja. Arvutitark e-spordi suunajuht
Tarmo Toomepuu – noortele e-sporti tutvustava projekti Mänguriiul eestvedaja, mkuubis.ee toimetaja
Hannes Niid – Punktid.com omanik ja tegevjuht