fbpx

Kas õppetund peaks olema rollimäng?

Classcraft on freemium-tüüpi rollimäng, mis peaks looja sõnul tegema õppimise ning koolitundides osalemise õpilaste jaoks palju huvitavamaks. Kuid kas sellest on ka reaalselt kasu?

Füüsikaõpetaja ning veebiarendaja, Shawn Young, lõi kahe aastaga valmis Classcrafti – rollimängu, mis toob RPG elemendid klassiruumidesse, et kaasata õpilasi tundidest aktiivsemalt osa võtma.

Classcraftis on õpilased jaotatud meeskondadesse, milles on nii edukamad õpilased, kui ka need, kes õppimises teistest maha jäävad. Iga õpilane saab valida kolme tegelasklassi vahel: ravitseja, sõdalane või sorts. Igal tegelaseklassil on omad tugevused, nõrkused ning boonused.

classcraft_characters

Õppeklassi sisene rollimäng on üles ehitatud nii nagu iga teinegi RPG: õpetaja annab õpilaste tegelastele kogemuspunkte, kui õpilane võtab tunnist aktiivselt osa. Vastasel juhul võetakse punkte maha. Punkte kogudes tõuseb tegelase tase ning õpilane saab kasutada tegelasele omaseid preemiaid: sõdalane annab õiguse õpilasel süüa tunni ajal, sortsil on aga teleportatsioonivõime, ehk siis õpilane saab lahkuda tunnist kaheks minutiks. Kui aga õpilane kaotab punkte, võib tema tegelane surma saada, ning siis ootab õpilast karistus. Selleks võib olla kas peale tunde kooli jäämine või mõne kirjatüki kirjutamine. See motiveerib õpilasi rohkem tunnis pingutama ning mängutegija sõnul reageerivad õpilased karistustele veidi rahulikumalt, kui muidu.

Iga individuaalse õpilase tegelase seisund ning punktide arv mõjutavad kogu meeskonna edukust; kui ühe liikme tegelane saab surma, kaotab meeskond teatud hulga punkte. Selleks, et meeskond pinnal püsiks ning oleks teistest parem, tuleb selle liikmetel pidevalt omavahel koostööd teha ning aidata üksteist nii mängus, kui ka mänguväliselt.

Alates septembrist tuuakse Classcrafti sisse mikromaksed – õpilased saavad pärismaailma raha eest osta endale mängusiseselt tegelasele võlujooke, kilpe, varustust ja muud nänni.

classcraft_main

Õppetöös Classcrafti kasutanud õpetajad ja õpilased annavad küll ainult positiivset tagasisidet: tunnid on nüüd palju huvitavamad, õppeedukus on tõusnud, lapsed osalevad aktiivselt õppetöös ning teevad edukamalt ning aktiivsemalt meeskonnatööd. Lühidalt öeldes on tegemist justkui suurepärase rakendusega, mis toob õppeprotsessi palju head juurde. Kuid mina näen selles programmis päris palju puudusi.

Te võite mind küll pidada igavaks ja vanamoeliseks, aga mina ikkagi usun, et kool on siiski õppimise koht ning mingisuguseid mänge seal mängida ei tohiks. Kui õpetaja ei suuda õpetada nii, et õpilased osaleksid aktiivselt õppetöös, siis osaliselt on selles süüdi tema ise. Õpetaja peaks leidma mingisuguse mooduse, kuidas teha oma õppeaine atraktiivsemaks, mitte toetuda täielikult mängule. Mis mõte on õppeainel, kui õpilased tulevad tundi ainult selleks, et oma tegelase skille grindida?

classcraft

Classcraft ei aita midagi õpetada ning ma kahtlen, et selle toel hakkavad õpilased usinamalt õppima. Võib-olla mõni laps saab sellise programmi toel õppides midagi selgeks, kuid suuremas osas on see lihtsalt tegelase grindimine, kus õpilane tühjalt tuubib midagi pähe, vastab tunnis ja unustab õpitu järgmiseks hommikuks juba ära. Tema jaoks on tähtis vaid rollimängus punktide kogumine.

Vahepealseks probleemiks on see, et rollimängud ei sobi kõikidele. See muidugi on ideaalne antud formaadis aga mitte kõiki õpilasi ei köida rollimängud. Mõni näitab üles täielikku ükskõiksust oma mängutegelase ning meeskonnakaaslaste vastu ning sellisel juhul pole taolisest süsteemist mingisugust kasu.

Rollimängus esinevad boonused on vastuolus mängu eesmärgiga: kui selleks on kaasata lapsi õppeprotsessi, siis miks tehakse lubatuks tunnist lahkumine või tunni ajal söömine?

mr-higueras-class

Ning kõige tähtsam küsimus: kui palju jääb aega ning tahtmist õpilastel RPG mängimise kõrvalt reaalselt tunnis midagi õppida?

Kokkuvõteks võib öelda niipalju: Classcrafti idee on minu arvates väga  lahe, kuid selle kasutamisest tundides on kasu ainult siis, kui seda osatakse õigesti doseerida ning õigel viisil õpilasteni viia. Õppeklass peaks eelkõige jääma siiski õppekohaks.