fbpx

Valve  võtab kriitikat tõsiselt ning teeb edusamme parandades tehnilise toe päringutele vastamist. Nende viimasest blogis tuuakse välja mõneti üllatavat statistikat. Lisaks on valmis saanud tehnilisele toele suunatud leht, mis näitab järjepidevalt, kuidas probleemidele vastamine edeneb.

Uute töötajate palkamine on tulemust toonud.

Veebruarist alates on märkimisväärselt paranenud Valve’i töö kasutajate muredele vastamisega. Tuleb ehk üllatusena, aga päevas saavad nad keskmiselt 75 000 abipäringut ning allolevas tabelis näeme, et umbes 8000 nendest on pidevalt ootel (veebruaris oli see number veel 50 000).

Valdav osa kasutajate probleemidest seostub raha tagasimaksmisega, sellele järgnevad turvalisuse küsimused ning vähem soovitakse juba abi ostmisel. Peamine põhjus, miks Valve neid numbreid avalikustab, on soov panna inimesi mõistma ooteprotsessi ning näidata neile, et asi paraneb.

Ootel olevate murede joon on endiselt kergelt languses, mis on muidugi hea. Aga kui asjad kipuvad pisut lõuna poole minema, kas Valve ka jätkab tulemuste näitamist?

Allikas: Steam Blog